Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.epi-no.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea ACTIVE FAMILY CENTER SRL, cu sediul în Strada Cernişoara, nr. 29-39, parter, bloc 61, scara A, apartament 1, sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8400/2013, cod unic de înregistrare 31959964, în calitate de operator („Operatorul”).

 1. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor

Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail [•] sau prin poștă la adresa [Strada Emanoil Porumbaru, Nr. 42 A, Parter, Ap.1, Sector 1, București] în atenția desemnatului pentru protecția datelor.

 1. Scopul prelucrării

Informațiile pe care Operatorul le colectează cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principal, în datele de identificare și de contact ale potențialilor clienți, datele de plată, inclusiv datele cardului de debit (dacă este cazul), precum și datele de trafic privind utilizatorii Site-ului.

Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:

 1. încheierea la distanță a contractului de furnizare a unor produse;
 1. livrarea produselor;
 1. răspunderea la orice solicitări de asistență, de retur sau de garanție;
 1. marketing direct;
 1. statistici privind traficul pe Site.

Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

(i) executarea sau încheierea contractului cu potențialii clienți și efectuarea livrării produselor vândute;

(ii) interesele comerciale legitime ale Operatorului, de exemplu prevenirea fraudelor, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor și a produselor; operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

(iii) conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare a datelor);

(iv) consimțământul pe care persoanele vizate îl acordă atunci când Operatorul nu se bazează pe alt temei legal; consimțământul poate fi retras în orice moment;

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității sale comerciale. Terțe persoane către care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:

 1. servicii de curierat;
 1. producători, importatori și furnizori ai produselor și serviciilor distribuite de Operator;
 1. firme de contabilitate, furnizori de servicii legale;
 1. agenții de e-mail marketing;
 1. alți subcontractanți.

Operatorul se va asigura că încheie contracte cu terțe persoane care să asigure un nivel conform de adecvare a protecției datelor cu caracter personal.

Operatorul nu va transfera date cu caracter personal către o țară terță. Dacă Operatorul trece printr-o procedură de reorganizare sau de vânzare către o altă organizație, va comunica informațiile persoanei vizate către acea organizație.

 1. Perioada de stocare

Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar, în funcție de scopul pentru care au fost colectate.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la livrarea produsului, plus perioada de garanție aplicabilă. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de retragere.

 1. Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente, în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

 1. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare, precum nume, adresă de e-mail, adresă fizică și număr de telefon, precum și datele aferente instrumentelor de plată sunt esențiale pentru încheierea unui contract la distanță și livrarea unor produse.

 1. Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori Vânzătorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: mai 2018

Vania Limban Întreabă moașa