Politica de garanție și de retur

  1. Identitatea și datele de contact ale vânzătorului

Toate vânzările realizate prin site-ul www.epi-no.ro sunt îndeplinite de către societatea ACTIVE FAMILY CENTER SRL, cu sediul în Strada Cernişoara, nr. 29-39, parter, bloc 61, scara A, apartament 1, sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8400/2013, cod unic de înregistrare 31959964, în calitate de vânzător („Vânzătorul”).

Produsele sunt în general bunuri de consum destinate consumatorilor finali („Consumatorii”).

  1. Garanția

Pentru toate produsele vândute și livrate de către Vânzător prin Site-ul www.epi-no.ro Consumatorii beneficiază de garanție legală conform legislației în vigoare și, în unele cazuri, de garanția comercială, potrivit politicilor comerciale ale producătorilor.

  1. Garanția legală

Unele produse vândute pe site-ul www.epi-no.ro beneficiază de garanția legală; aceasta este în general de 2 ani, dar dacă durata medie de folosire este mai mică, termenul de garanție se reduce la durata medie (nu mai mic de 6 luni).

Vânzătorul este răspunzător față de Consumator pentru orice lipsă a conformității produselor existentă la momentul când au fost livrate acestea.

În cazul lipsei conformității, Consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, în primul rând prin reparare și, dacă nu este economic fezabil (la libera apreciere a Vânzătorului), prin înlocuire sau, dacă niciuna din aceste variante nu este posibilă, să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind respectivul produs.

Perioada de timp pentru aducerea la conformitate a produsului nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul, după caz, a adus la cunoștința Vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul Vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Vânzătorul va acoperi toate costurile de preluare prin curier (ales la libera apreciere a Vânzătorului), însă în cazul în care lipsa conformității se dovedește a fi falsă Vânzătorul își rezervă dreptul să colecteze ramburs, la returnarea produsului către Consumator, toate tarifele poștale, de expertizare etc.

Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

  1. Garanția comercială

Pentru o parte dintre produsele vândute pe site-ul www.epi-no.ro Consumatorul va primi certificat de garanție emis de producător sau distribuitor în format tipărit. Consumatorul va beneficia de garanție în baza certificatului.

Dacă produsul se defectează în perioada de garanție, reparația va fi asigurată de rețeaua de service autorizat a producătorului / distribuitorului, în centrele specificate în certificat. Centrul de service menționat în certificat poate prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

  1. Dovada achiziției și ambalajul

În ambele cazuri prevăzute la Articolele 2.1. sau 2.2., Consumatorul trebuie doar să facă dovada faptului că a achiziționat produsul respectiv de la vânzătorul vizat (bon fiscal, factură).

Drepturile legale pe care le are Consumatorul nu pot fi condiționate în niciun fel de păstrarea ambalajului original al produselor pe care le cumpără. Totuși, în vederea reparației sau potențialei înlocuiri, Vânzătorul solicită transmiterea tuturor componentelor produsului într-un ambalaj adecvat pentru transportul acestora.

  1. Dreptul de retragere

Consumatorii care cumpără produse vândute pe site-ul www.epi-no.ro au la dispoziție 14 zile pentru a cere banii înapoi pentru acestea, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Termenul de 14 zile se calculează din ziua în care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a produselor.

În cazul exercitării dreptului de retragere se rambursează toate sumele pe care Vânzătorul le-a primit drept plată din partea Consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Consumatorului.

Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

  1. Procedura aplicabilă în caz de retur sau de retragere

Pentru a-și exercita dreptul de retragere sau pentru a solicita repararea neconformității, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la decizia acestuia de a se retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail. În acest scop, Consumatorul poate completa formularul de retur accesibil la [link].

  1. Modificări ale documentului

Această politică de retur este actualizată periodic; ori de câte ori Vânzătorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: mai 2018

Vania Limban Întreabă moașa